Presentationspass

kl.11:30-12:15

Pass 1 | Platina partners

1. Invid

Upptäck affärssystemet Pyramids mobila lösningar för hela företaget!

Tillsammans med Unikum och Qsys kommer INVID att presentera Pyramids senaste version av mobila lösningar. Följ med på en resa från CRM/Säljstöd till orderläggning och utleverans med integration mot det streckkodsbaserade lagerhanteringssystemet Qpick, där vi säkrar upp processerna med verifiering och statistik för att effektivisera lager och leverans.

2. Columbus

text kommer inom kort

text kommer inom kort

3. Industrilogistik

Oberoende rådgivning avseende förstudie och upphandling vid ett affärssystemsbyte eller större versionslyft

Industrilogistik visar sin metod för att genomföra en oberoende behovsanalys och rådgivning vid upphandling av affärssystem. Vi berättar också om de tjänster vi kan erbjuda kring projektledning vid implementering och förbättringsprojekt kring befintligt system och processer. 

 Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra affärssystems- och förbättringsprojekt Våra verksamhetskonsulter är mycket väl insatta i affärssystemsmarknaden. Industrilogistik erbjuder oberoende rådgivning dvs vi säljer ingen programvara utan erbjuder rådgivningstjänster och arbetar med alla parter på systemmarknaden.  

kl.13:15-14:00

Pass 2 | Guld partners

1. Addovation

Framtidens industri 4.0

Addovation presenterar hur vi med hjälp av IFS Applications har varit med i framtagandet av en helautomatiserad tillverkande produktion där hela verksamheten kan övervakas och hanteras genom affärssystemet. Ett spännande föredrag om framtidens industri 4.0

2. Jeeves

Hållbar innovation

I världen pågår en omfattande transformation som drivs av olika genombrott inom forskning, utveckling av teknik och nya sätt ta produkter och tjänster till marknaden. Dessa förändringar ger andra möjligheter att skapa nya värden och resultat för företag, men resulterar också i nya behov för hur affärssystem ska kunna stödja verksamheter nu och framåt. I denna presentation pratar vi om innovation genom historien, vilka förutsättningar och resultat dessa transformativa skiften har bidragit till, samt hur innovation för framtiden förankras mot företagens och kundernas behov för att skapa hållbara resultat.

3. Infor

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

4. Netsuitef

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

5. Industilogistik

Oberoende rådgivning avseende förstudie och upphandling vid ett affärssystemsbyte eller större versionslyft

Industrilogistik visar sin metod för att genomföra en oberoende behovsanalys och rådgivning vid upphandling av affärssystem. Vi berättar också om de tjänster vi kan erbjuda kring projektledning vid implementering och förbättringsprojekt kring befintligt system och processer. 

 Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra affärssystems- och förbättringsprojekt Våra verksamhetskonsulter är mycket väl insatta i affärssystemsmarknaden. Industrilogistik erbjuder oberoende rådgivning dvs vi säljer ingen programvara utan erbjuder rådgivningstjänster och arbetar med alla parter på systemmarknaden.  

kl.14:15-15:00

Pass 3 | Platina partners

1. Invid

Tillgänglighet och automatiserade flöden är nycklar för att lyckas med sin digitala handel

Köpbeteendet hos både konsumenter och företagskunder har förändrats stort de senaste åren. Kunderna förväntar sig att kunna handla när det passar dem och var de än befinner sig. INVID och JETSHOP presenterar hur du måste agera för att möta marknadens krav med rätt teknik, kompetens och investeringar.

2. Columbus

text kommer inom kort

text kommer inom kort

3. Industrilogistik

Oberoende rådgivning avseende förstudie och upphandling vid ett affärssystemsbyte eller större versionslyft

Industrilogistik visar sin metod för att genomföra en oberoende behovsanalys och rådgivning vid upphandling av affärssystem. Vi berättar också om de tjänster vi kan erbjuda kring projektledning vid implementering och förbättringsprojekt kring befintligt system och processer. 

 Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra affärssystems- och förbättringsprojekt Våra verksamhetskonsulter är mycket väl insatta i affärssystemsmarknaden. Industrilogistik erbjuder oberoende rådgivning dvs vi säljer ingen programvara utan erbjuder rådgivningstjänster och arbetar med alla parter på systemmarknaden.  

kl.15:15-16:00

Pass 4 | Guld partners

1. Addovation

Automation av administration

Pass 2. Addovation visar hur bl.a. Anticimex arbetar med genererade rapporter och dokument ur IFS Applications som är stommen i bl.a. besiktningsprotokoll och andra strategiska dokument. Med hjälp av Addovation har Anticmex fått en lösning där mycket administrativt arbete helt automatiserats och där man enklare säkerställer kvalité och precision.

2. Jeeves

Hållbar innovation

I världen pågår en omfattande transformation som drivs av olika genombrott inom forskning, utveckling av teknik och nya sätt ta produkter och tjänster till marknaden. Dessa förändringar ger andra möjligheter att skapa nya värden och resultat för företag, men resulterar också i nya behov för hur affärssystem ska kunna stödja verksamheter nu och framåt. I denna presentation pratar vi om innovation genom historien, vilka förutsättningar och resultat dessa transformativa skiften har bidragit till, samt hur innovation för framtiden förankras mot företagens och kundernas behov för att skapa hållbara resultat.

3. Infor

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

4. Netsuitef

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

5. Industilogistik

Oberoende rådgivning avseende förstudie och upphandling vid ett affärssystemsbyte eller större versionslyft

Industrilogistik visar sin metod för att genomföra en oberoende behovsanalys och rådgivning vid upphandling av affärssystem. Vi berättar också om de tjänster vi kan erbjuda kring projektledning vid implementering och förbättringsprojekt kring befintligt system och processer. 

 Sedan 1999 har Industrilogistik medverkat i flera hundra affärssystems- och förbättringsprojekt Våra verksamhetskonsulter är mycket väl insatta i affärssystemsmarknaden. Industrilogistik erbjuder oberoende rådgivning dvs vi säljer ingen programvara utan erbjuder rådgivningstjänster och arbetar med alla parter på systemmarknaden.  

kl.16:15-17:00

Pass 5 | Silverpartners

1. Monitor

Vi visar vår senaste generation av MONITOR affärssystem – MONITOR G5.
Vi ger er ett urval av funktioner och möjligheter.

2. Direktkonsult

Den digitala ekonomiavdelningen

Vismas Digitaliseringsindex visar tydligt att svenska företag jobbar ineffektivt med ekonomiska processer. Under föreläsningen kommer ni få konkreta exempel på vad som påverkar er ekonomifunktions effektivitet. Möt våra Vismaspecialiserade affärsutvecklare!

• Hur digitalt jobbar svenska ekonomiavdelningar?
• Riskerna med att hamna på den digitala efterkälken
• Effektivisera ekonomi och administration – de sju vanligaste processerna
• Besparingar i tid och pengar

3. Exsitec

Text kommer inom kort

Text kommer inom kort

4. Evry

All förändring börjar med en tanke, resten är bara digital transformation.

Har du tänkt på hur du kan digitalisera verksamheten med affärssystemet som stöd? Det har vi. Med ett vasst konsultteam, rätt partnerskap och innovativ teknik har vi förändrat för våra kunder så att saker och ting blir enklare, snabbare och effektivare. Smarta tankar som vi vet kan påskynda din digitala transformation.